map

Al. Jerozolimskie 101 lok. 5
02-011 Warszawa
Tel. (22) 628-97-99
e-mail: biuro@lab-broker.pl

Biuro jest otwarte dla Państwa
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9.00 do 17.00

Kontakt

Nasi brokerzy

Andrzej Koc

Telefon kontaktowy: 601-290-953

andrzej.koc@lab-broker.pl

Elwira Rosłon

elwira.roslon@lab-broker.pl

Anna Rudko - asystentka brokera

anna.rudko@lab-broker.pl

Filip Batogowski - asystent brokera

filip.batogowski@lab-broker.pl

Katarzyna Koc - asystentka brokera

katarzyna.koc@lab-broker.pl