Historia

Działalność rozpoczęliśmy w roku 1990 - jako firma typowo brokerska - zawsze reprezentująca klienta i jego interesy, a nie zakład ubezpieczeń. Z uwagi na specjalizację w dziedzinie nieznanych wówczas jeszcze ubezpieczeń budowlano-montażowych (CAR/EAR) spółka prowadziła głównie obsługę ubezpieczeniową budów zagranicznych. Atutem też była i jest obsługa w języku angielskim.

W wielu przedsiębiorstwach budowlanych, a także w towarzystwach ubezpieczeniowych prowadziliśmy szkolenia z ubezpieczeń technicznych według standardów Munich Re.

Drugim dużym sukcesem spółki były prekursorskie działania w zakresie wdrożenia w 1998 r. pełnej ochrony od odpowiedzialności cywilnej szpitali a zwłaszcza instytutów medycznych, personelu medycznego - jeszcze przed wejściem w życie reformy w Służbie Zdrowia.