Ubezpieczenia

Specjalizujemy się między innymi w ubezpieczeniach:

 • Budowlano-montażowych.
 • Odpowiedzialności cywilnej (zwłaszcza zawodowej).
 • Majątkowych.
 • Komunikacyjnych (floty pojazdów).
 • Morskich.
 • Ubezpieczeniach zdrowotnych (grupowych i indywidualnych).
 • Finansowych (gwarancje ubezpieczeniowe).
 • Grupowych pracowniczych i rodzinne na życie o podwyższonych sumach ubezpieczenia (przy zachowaniu dotychczasowej składki miesięcznej).

Nasze standardy pracy brokera

Oparte są na zbiorze procedur brokerskich opracowanych i rekomendowanych przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Powierzenie nam obsługi w zakresie ubezpieczeń zagwarantuje Państwu stabilną, wieloletnią obsługę we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami. Precyzyjne rozpoznanie ryzyka w przedsiębiorstwie pozwala obniżyć koszty ubezpieczenia, tym bardziej,
że nie pobieramy żadnych opłat, nawet z tytułu prowadzenia likwidacji szkód. Dochodzimy również roszczeń
z umów zawartych bez naszego udziału.

Do podstawowych standardów naszej pracy należą:

 • Analiza występujących ryzyk częste spotkania z klientami niezawodne procedury odnowieniowe.
 • Procedury ofertowe z kilku zakładów ubezpieczeń.
 • Procedury porównywania ofert wraz z rekomendacją.
 • Procedury zawierania umów oraz monitorowania płatności składek, rat, odnowień.
 • Procedury księgowe z pełną ewidencją polis, archiwizacją minimum 5-letnią.
 • Gwarancja bezwzględnej poufności i bezpieczeństwa archiwizowanych dokumentów i danych.

Dla Podmiotów podlegających Ustawie Prawo zamówień publicznych zapewniamy pełną procedurę przewidzianą Ustawą, prowadzenie przetargów, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, udział w komisji przetargowej.

Korzyści ze współpracy

Celem naszych działań jest zagwarantowanie Państwu:

 • Skutecznej i stabilnej ochrony ubezpieczeniowej, najlepszej z dostępnych na rynku.
 • Eliminację zbędnych kosztów bez ryzyka powstania luk w programie ubezpieczenia.
 • Oszczędność czasu i wydatków na "własne" prowadzenie spraw ubezpieczeniowych w firmie.
 • Profesjonalizm działań zagwarantowany przez zespół licencjonowanych brokerów.
 • Stabilność naszego zespołu i ciągłość prowadzenia spraw przez te same osoby zapewnia perfekcyjną znajomość potrzeb Państwa w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.
 • Nieodpłatnych konsultacji, doradztwa, szkoleń prowadzonych na Państwa zyczenie.
 • Merytorycznej pomocy w prawidłowym dochodzeniu roszczeń i likwidacji szkód.