O nas

LAB-BROKER Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie jest najstarszą polską spółką brokerską działającą na podstawie zezwolenia nr 24 wydanego przez Ministra Finansów dnia 22.03.1991r. - we wszystkich rodzajach ubezpieczeń gospodarczych. Działalność nasza obejmuje terytorium całej Polski
ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza, Śląska i Pomorza.

Z naszych usług korzystają podmioty działające w:

  • Budownictwie.
  • Handlu międzynarodowym, krajowym.
  • Usługach i produkcji.
  • Sektorze publicznym (ZOZ-y, szpitale, gminy).

LAB-BROKER Sp. z o.o. jest członkiem i założycielem Polskiej Izby Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych, a brokerzy należą do Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych
i Reasekuracyjnych.

Forma prawna

Spółka została zarejestrowana 17 maja 1990 r. w Warszawie pod nr RHB 22637. Obecnie wpisana jest
do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000192913. Zarząd Spółki jednoosobowy: Andrzej Koc - prezes zarządu.